ดูสินค้าเพิ่มเติมทั้งหมด

บริษัท ที.ซี.พี. อินดัสทรี้ จำกัด

          เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ด้านบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ประเภทลูกฟูกออฟเซ็ท และสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับกระดาษอื่นๆ เช่น กล่องบรรจุสินค้า , โปสเตอร์ , ป้าย , โบรชัวร์ , สติ๊กเกอร์ มากกว่า 65 ปี  เพื่อตอบสนองด้านเศรษฐกิจ ทางบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งโรงงาน ณ ที่ปัจจุบัน บนถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ในปีพุทธศักราช 2532 เพื่อขยายรากฐานกำลังการผลิตให้มีปริมาณมากขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ที.ซี.พี. อินดัสทรี้ จำกัด” บนเนื้อที่ 12 ไร่ พื้นที่สำนักงาน 1,386 ตารางเมตร พื้นที่โรงงาน 9,000 ตารางเมตร ด้วยบุคลากรกว่า 300 คน โดยมีกำลังการผลิต 15,000 ตันต่อปี เพื่อสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์คุณภาพออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

          ทุกกระบวนการ เราดำเนินการผลิตภายในบริษัท ตั้งแต่การจัดทำตัวอย่าง, การทำเพลทพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์, การทำบล็อคไดคัท รวมถึงกระบวนการอาบเคลือบประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถทำ Hot Stamp , Emboss และการอัดลาย เพื่อเพิ่มความสวยงามและมูลค่าให้แก่สินค้าได้อีกด้วย

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำของไทย ที่ส่งมอบผลงานให้แก่ลูกค้าด้วยบริการที่ได้มาตรฐานสากล เน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีคุณภาพ

พันธกิจ
1. ดำเนินธุรกิจด้านการพิมพ์แบบครบวงจร ด้วยกระบวนการผลิตภายในเองทั้งหมด
2. มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
3. สร้างผลงานอย่างมีคุณภาพสำหรับลูกค้า โดยยึดหลักการทำงานตามระบบมาตรฐานที่สากลยอมรับ
4. พัฒนาบุคลากรควบคู่กันไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
5. มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การรับรองคุณภาพ
ด้วยระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครอบคลุมการบริการตลอดจนทุกกระบวนการ และทุกกิจกรรมของบรัษัทฯ ซึ่งว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพ คือ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการผลิตโดยนำเอาเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาการผลิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงพิมพ์ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย ทั้งยังมีระบบตรวจสอบประกันคุณภาพทุกขั้นตอนของการผลิต เพื่อสนองความต้องการ และความพึงพอใจขอลูกค้า

ป้ายกำกับสินค้ายอดนิยม

ภาพโฆษณา